Spinnende par i spotlight 2

Ariell Rosenblad

Spinnende par i spot light, dansere med sølvvinger i bakgrunnen. Mid spin couple spotlight Male and female dancer in mid-spin with spotlight full-width stage shot. Photo credit: Nikoline Foto

Spinnende par i spotlight

Ariell Rosenblad

Spinnende par i spotlight Mid spin couple spotlight 2 Male and female dancer in mid-spin with spotlight. Photo Credit: Lemos Media

Spinn i løft

Ariell Rosenblad

Spinn midt i løft på par med dansere i bakgrunnen med sølvvinger. Mid lift and spin male and female dancer with silver wings in the background Photo credit: Nikoline Foto.