Opphavsrett

Bruk av Show de Vidas nettsider:

Innholdet på showdevida.no tilhører Show de Vida AS, og er rettighetsbeskyttet etter blant annet lov om opphavsrett til åndsverk, markedsføringsloven, varemerkeloven m.m.

Show de Vida AS har enerett til å fremstille eksemplarer av sine nettsider, og til å gjøre nettsidene tilgjengelige for allmennheten. Nettsidene kan derfor ikke kopieres, reproduseres, republiseres, lastes ned eller på noen annen måte gjengis eller overføres, verken helt eller delvis, uten at Show de Vida AS på forhånd har gitt skriftlig samtykke til dette. Tilsvarende gjelder for varemerker, firmanavn, produkter/tjenester (herunder show, koreografi og kostymer), bilder/grafikk/film, design, layout og andre enkeltelementer på nettsidene.

Kopiering, nedlasting eller annen bruk i strid med Show de Vidas rettigheter kan medføre erstatnings- og/eller straffansvar.