SDV Academy

Et lavterskeltilbud for barn og unge.

Vår visjon er rett og slett å spre danseglede til alle! 

 Gjennom Show de Vida Academy er målet å nå ut til alle barn og unge gjennom en trygg, inkluderende og sosial møteplass. Lavterskeltilbudet skal gi de unge en unik opplevelse, hvor de får et innblikk i forskjellige dansestiler, kulturer og kreative prosesser. Dette er et fritt og åpent rom, hvor man kan uttrykke seg både fysisk og kreativt sammen med jevnaldrende. 

 Kom akkurat som du er!

Show de Vida Academy ønsker å gjenspeile det kulturelle mangfoldet i dagens samfunn. Med dansestiler som latin jazz, afro beat, latin dance, akrobatikk og lek med musikkelementer har vi et variert tilbud for å sikre mestring og danseglede. Kursene holdes av profesjonelle dansere fra Show de Vida som har gleden av å lære dere å danse. Dette er utøvere som har et brennende engasjement innenfor dans og undervisning.

 Følg med på Show de Vida Academy sin hjemmeside for oppdaterte kurstider. 

https://www.showdevidaacademy.no/

Show de Vida Aacdemy