Show de Vida Exclusive

"Helt unikt i Norges underholdningsbransje – en liten juvel av de sjeldne"

En dynamisk og allsidig produksjon med artister fra Show de Vida sammen med Atle Pettersen.